Sistem Perpustakaan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS)
AbdulMalik AbdulKarim

Tafsir al-Azhar / AbdulMalik AbdulKarim - 7th. ed - Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 2007. - 2306 p. : 23 cm.

Terdapat ayat al- Quran

9789971772802

--JPA

BP130.2 / H35 2007
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Semambu,25350 Kuantan, Pahang.
Tel : 09-5655300 Fax : 09-5663104
http://www.polisas.edu.my